Homepage
Info Shorinjiryu Koshiki Exameneisen Events Club-info Foto's Links Feedback Index TEST-tabelHombu dojo, Japan

Shorinjiryu Kenkokan Karatedo Headquarters

So Shihan Masayuki Hisataka, Kenmei 9th Dan

Contact information :
    162-004420 Kikui-cho, Shinjuku-ku, Tokyo Japan
    Tel.  03-3203-5765
    Fax  03-3203-6178
    hq@kenkokan-karate.com
    http://www.shorinjiryu-hombu.com

Europe

Hannover (D) : Kampfkunstschule Shindo
Lausanne (CH) : Ken Shin Kai Dojo
Bottmingen (CH) : Dojo Sensei Vito Christofaro
New Haw Surreye (GB) : Ken Shin Kai Dojo
Spain :Dojo Shihan Louis Pérez Santiago


Pan America

New York (USA) : Shorinjiryu Kenkokan Kensokukai Dojo
Timonium (USA) : Nihon Takaiyama Karatedo Inc.
New York (USA) : Shorinjiryu Kenkyukai Karatedo
Ottawa Ontario(CAN) : Heiwa Kai Dojo
Ste-Sophie Quebec (CAN) : Asa Hi kai Dojo


Asia

Perak, Malaysia : Perak Karate-do Academy Association
Hong Kong, China : Kenshikai Dojo


Overige stijlen

Ryounkai : Ryunkai, Almere